Direct starten met theorieles?

Rijschool Berbers is direct beschikbaar om samen met jou aan de slag te gaan voor het behalen van het theorie- examen. Dit kan middels enkele theorielessen of door middel van een compleet theoriepakket. In een nieuw ingericht theorielokaal wordt de te behandelen stof klassikaal doorgenomen en is er iedere les ruimte tot het stellen van vragen. Persoonlijke begeleiding staat bij Rijschool Berbers hoog in het vaandel, zo ook in het geven van theorieles. Door vernieuwde regelgeving en gewijzigde theorie-examens wordt het nog belangrijker om de verplichte stof op een professionele wijze te verwerken, niet alleen wordt het aanleren van ezelsbruggetjes door het CBR moeilijker gemaakt, ook tijdens het praktijkexamen zal meer aandacht besteed gaan worden over de theoretische kennis. Om deze reden biedt Rijschool Berbers bewust een theorie- opleiding aan die over meerdere avonden verspreid wordt. Kennis wordt beter verwerkt en opgeslagen door de te behandelen stof klassikaal te herhalen, daarnaast wordt er gebruik gemaakt van audio en videobeelden  in een daartoe ingerichte ruimte die het verwerken van informatie en examens nog makkelijker maken.

Voor wie?

Iedereen die hulp nodig heeft in het aanleren van de theorie is welkom bij Rijschool Berbers. Het is geen verplichting om ook praktijklessen te volgen bij Rijschool Berbers. Voorspel je moeite te hebben in de voorbereiding naar het theorie- examen, grijp dan deze kans aan om met een beetje hulp te slagen voor je theorie- examen.

Wanneer?

De theorielessen worden in beginsel aangeboden op zowel maandagavonden als donderdagavonden van 20:15 uur tot 21:45 uur. In nader overleg kan van deze tijden afgeweken worden. De te behandelen stof wordt in een tijdvenster van 10 avonden behandeld, zo kan binnen 5 weken de volledige theorie opleidingen doorlopen worden en beschik jij over een prima kennis om te kunnen slagen voor het theorie- examen.

De opleiding

Alle theorielessen duren anderhalf uur, er is bewust gekozen voor een tijdsbestek van 90 minuten omdat binnen deze tijd aandachtig de stof behandeld kan worden zonder het risico te lopen dat leerlingen de draad kwijt raken in een te lang durende theoriesessie. De volledige stof wordt in een tijdvenster van 10 avonden behandeld, daarin worden in een logische volgorde een aantal hoofdstukken per les behandeld die elke les worden afgesloten met de daarbijhorende examenvragen. Op deze wijze wordt de volledige stof aangeleerd in een tempo dat voor iedereen prettig is, daarnaast kan iedereen zich op de lessen voorbereiden door de besproken hoofdstukken vooraf door te nemen. Door middel van deze aanpak is het tevens mogelijk om op willekeurig moment aan te sluiten bij de theorielessen, zo hoeft niemand 5 weken te wachten alvorens er met een nieuwe ‘theorieperiode’ gestart kan worden. Met behulp van presentaties en examenvragen wordt er op professionele wijze naar het theorie- examen toegewerkt.

De kosten

Het is mogelijk om tegen een tarief van € 12 euro per les deel te nemen aan een enkele theorieavond. Echter wordt aanbevolen om de volledige opleiding door te lopen door middel van de 10 lessen in een tijdsbestek van 5 weken. Deze complete opleiding wordt aangeboden voor € 100 euro. Mocht er na deze periode nog behoefte zijn om enkele lessen te herhalen dan kan dit tegen het verlaagde tarief van € 10 euro per les.

De kosten van de benodigde materialen bedragen € 25 euro.

De kosten van het theorie- examen bedragen € 31 euro.